Categorienavigatie

Contentverzamelaar

Kenmerken

Kenmerken

 

Wat is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

De verzekering biedt dekking indien u of uw werknemers schade aan derden toebrengen. Schade aan uw opdrachtgever of derde kan ontstaan omdat u bij werkzaamheden bij uw klant iets omstoot of wanneer een klant bij u op de zaak struikelt over een losliggend tapijt. Ook uw hoedanigheid als werkgever is in deze verzekering meeverzekerd.


 

Keuze hoedanigheid / hoedanigheidsomschrijving

De hoedanigheid bepaalt voor welke werkzaamheden u verzekerd bent. De hoedanigheid staat vermeld op het polisblad.

Let op. Voert u werkzaamheden uit buiten de gangbare activiteiten van de hoedanigheid, dan bent u voor fouten door die werkzaamheden niet automatisch verzekerd. Onderneemt u afwijkende activiteiten, neem dan contact met ons op.

Het is vaak mogelijk om de hoedanigheid uit te breiden. Doet u bijvoorbeeld interim-werk? Het is dan wel zo plezierig om de aanvullende werkzaamheden eveneens te laten verzekeren. Vaak is het mogelijk om (neven)activiteiten onder de dekking te laten vallen. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Verlengen niet meer mogelijk

Jaarlijkse update - doorgeven update niet meer mogelijk.

 

U kunt uw omzetupdate voor dit jaar niet meer online doorgeven.

Mocht u relevante wijzigingen hebben m.t.b. uw onderneming en de beroepsaansprakelijkheids-verzekering? Dan verzoeken wij u deze schriftelijk of per telefoon door te geven. U kunt ieder jaar in april en mei uw update doorgeven. Daarna is het niet meer mogelijk.

Contact:

E    bav@covermij.nl
​​​​​​​T    010 333 1151

contact page

Covermij BV

Covermij verzorgt Collectieve Verzekeringen voor beroepsorganisaties en brancheverenigingen.

Heeft u een vraag? Neem gerust contact met ons op.

Telefoon   010 333 1151
e-mail       info@covermij.nl

Het administratiekantoor of belastingadviseur kan op admin.covermij.nl terecht voor aantrekkelijke collectieve verzekeringen. De verzekering voor beroepsaansprakelijkheid is ontwikkeld voor de dagelijks praktijk van het administratiekantoor. Covermij BV is verantwoordelijk voor het bestuur en verzorgt ontwikkeling en inkoop van de collectieve verzekeringen. Voor vragen en advies kunt u tijdens kantoortijden bij Covermij Collectieve Verzekeringen terecht.


Covermij Collectieve Verzekeringen

Covermij BV
Schiedamse Vest 154
3011 BH    Rotterdam
Telefoon    010 333 1151
E-mail        info@covermij.nl

https://rb.covermij.nl

Kvk            73295523

Covermij BV is geregistreerd bij de AFM met nummer 12046173.

schade melden web content

Schade melden

 

Heeft u een aansprakelijkheidsstelling ontvangen? Of u vermoedt dat een opdrachtgever u aansprakelijk gaat stellen? Mogelijk heeft u een fout gemaakt in uw advies of in de uitvoering van een opdracht. Fouten maken is menselijk. En kan iedereen overkomen. Gelukkig is daar de verzekering voor.

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking in het geval u aangesproken wordt door uw opdrachtgever die meent financiële schade te hebben geleden voor een fout waar voor hij/zij u aansprakelijk houdt.

 

Wat moet u doen en wat moet u niet doen?

Wat zijn de spelregels bij een schademelding?

 1. Erken geen aansprakelijkheid. Let er dus op dat u geen uitlatingen doet naar de wederpartij of derden met deze strekking.
 2. Maak zo spoedig mogelijk melding van een (mogelijke) aanspraak aan ons.
 3. Stuur alle correspondentie van de wederpartij direct en onbeantwoord naar ons. Correspondeer niet zelf met de wederpartij, maar vraag ons te reageren.
 4. De verzekeraar voert de correspondentie en houdt de regie bij de behandeling van uw schadeclaim.

U kunt per telefoon of per e-mail een schademelding indienen. Stuur uw bericht aan het algemene e-mailadres info@covermij.nl

 

Welke gegevens heeft de verzekeraar nodig?

Voor een juiste beoordeling van de schadeclaim heeft de verzekeraar de onderstaande zaken van u nodig.

 1. Een schriftelijke aansprakelijkstelling van de tegenpartij
 2. Een omschrijving van de toedracht.
 3. Uw gemotiveerde reactie op deze aansprakelijkstelling.
 4. Een indicatie van de schadeomvang.

Daarnaast kunnen de volgende documenten van belang zijn.

 • de algemene voorwaarden van u en uw opdrachtgever;
 • de overeenkomst van opdracht;
 • relevante correspondentie en documenten.

Contactgegevens voor schade melden

e-mail       info@covermij.nl

telefoon    010 333 1151

Inloop

Inloop

 

Inlooprisico

In beginsel biedt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen dekking voor beroepsfouten gemaakt vóór aanvang van de verzekeringsperiode.

Als u een lopende verzekering beëindigt, stopt eveneens de dekking per einddatum. Gemaakte fouten die na de beëindiging worden ontdekt, ook al zijn deze gemaakt tijdens de (voorgaande) verzekeringsperiode zijn dan niet langer verzekerd. Het is daarom verstandig om inloop te overwegen.

Het is mogelijk om één of meerdere jaren inloop-periode te verzekeren. Hiervoor verlangen wij een eenmalige meerpremie. U berekent de inloop-premie bij de premieberekening op deze site. U kunt de inloop-periode aangeven op het aanvraagformulier.


 

Hoedanigheid

Hoedanigheid

 

Hoedanigheidsomschrijving administratiekantoor

Aan de hand van de hoedanigheidsomschrijving wordt de reikwijdte van de dekking vastgesteld. 

U voert een praktijk van een administratiekantoor.

Het is mogelijk om eventuele aanvullende werkzaamheden onder dezelfde polis mee te verzekeren. Mocht u aanvullende werkzaamheden uitvoeren, neem dan contact met ons op.


 

Voor wie bestemd?

Voor wie bestemd?

 

De verzekering is bestemd voor iedere zelfstandige persoon die een onderneming voert (zzp) of onderneming als rechtspersoon.

Een Kvk inschrijving is vereist. Zonder Kvk inschrijving (in Nederland) kunt u de verzekering niet aanvragen.

Verzekerde bedragen

Verzekerde bedragen

 

Bedrijfsaansprakelijkheid (AVB)

Voor de bedrijfsaansprakelijkheid is een standaard verzekerde bedrag gekozen

EUR 2.500.000,- per aanspraak en EUR 5.000.000,- per jaar.

Het eigen risico is EUR 125,- per aanspraak.


 

Beroepsaansprakelijkheid (BAV)

Voor de beroepsaansprakelijkheid kunt u kiezen uit de verzekerde bedragen

EUR   250.000,- per aanspraak en een of twee maal per jaar
EUR   500.000,- per aanspraak en een of twee maal per jaar
EUR 1.000.000,- per aanspraak en een of twee maal per jaar, enz.

Het is mogelijk om een hoger verzekerd bedrag te kiezen. Neem hiervoor contact met ons op.

Het eigen risico kunt u kiezen uit  EUR 1.000,- / EUR 2.000,- / EUR 5.000,- per aanspraak. Het eigen risico is niet van toepassing op kosten van verweer. Hoe hoger het eigen risico, hoe lager de premie wordt.

Verzekeraar

Verzekeraar

 

Voor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben wij een verzekeraar geselecteerd die specifieke voordelen biedt voor de dagelijkse praktijk van de belastingadviseur / administratiekantoor.

 

Chubb

Met een team van professionele acceptanten biedt Chubb innovatieve en op maat gemaakte verzekeringsprogramma's aan voor specifieke branches, zoals voor de belastingadviseur, accountant en financiële instellingen. Daarnaast bieden wij "stand alone" producten, zoals brand-, aansprakelijkheids- en transportverzekeringen voor specifieke doelgroepen, zoals bijvoorbeeld metaalbewerkingsbedrijven, multinationale ondernemingen, zorginstellingen, uitgeverijen, moderne hotels, waterleidingbedrijven en de drankenindustrie. Kenmerkend voor deze producten is dat dat deze standaard dekkingen bevatten die ontbreken of zelfs expliciet zijn uitgesloten bij de in de markt algemeen gangbare verzekeringspolissen.

Verder ontwikkelt Chubb samen met bedrijven programma's ter bescherming van hun directie, bestuurders en commissarissen tegen de kosten van procedures voortvloeiend uit bijvoorbeeld directiebesluiten, vermeende fouten, ontslagprocedures en onjuiste informatieverschaffing, maar ook tegen bedrijfsmatige crises als ontvoering en afpersing.

In aanvulling op de verzekeringsdekking bieden wij onze klanten een variëteit aan diensten om hen te helpen potentiële risico's te onderkennen, in kaart te brengen en te verminderen. Van ongevallenverzekeringen tot bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen tot een wereldwijde dekking voor goederen tijdens transport, Chubb biedt bedrijven een ruime keuze aan mogelijkheden zich te verzekeren.


Chubb European Group SE

Marten Meesweg 8-10
3068 AV Rotterdam

Siriusdreef 2
2132 WT Hoofddorp
 

As a company headquartered in France, AEL is supervised by the French Prudential Supervision and Resolution Authority, 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09. CEG and AEL are subject to limited regulation by the Financial Conduct Authority in the UK.

Uitsluitingen

Uitsluitingen

 

Bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekering zijn onder andere de volgende aanspraken uitgesloten:

 • voortvloeiend uit of verband houdend met het toezeggen of garanderen van resultaten, rendementen, enz.
 • in verband met het verstrekken van medicijnen en/of het verrichten van medische handelingen;
 • voor schade geleden door verzekerde zelf, waaronder het honorarium, salaris, voorschotten en onkosten van verzekerde;
 • in verband met inbreuk op intellectuele en industriële eigendomsrechten, zoals auteurs- en patentenrechten alsmede oneerlijke concurrentie;

Waarom een verzekering?

Waarom een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

 

Wanneer heeft u een beroeps­aansprakelijkheids­verzekering nodig?

Een ondernemer heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering nodig als zij advies verzorgt.

 • Verplichtstelling door opdrachtgevers zoals de overheid
 • Voorwaarde lidmaatschap branche- of beroepsvereniging
 • Verplicht gesteld vanuit wetgeving
 • Algemene voorwaarden bieden niet genoeg bescherming
 • Professionals verzekeren hun vermogen tegen beroepsfouten

 

Waarom een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

 

over ons page

Over ons

Covermij Collectieve Verzekeringen ontwikkelt passende en aantrekkelijke verzekeringen op een innovatieve wijze.

In samenwerking met partners zoals uw beroepsorganisatie zoeken wij continu naar nieuwe en passende mogelijkheden om beroepsaansprakelijkheidsverzekering toegankelijk te maken. Het portaal van Covermij biedt u de gelegenheid om zelf een verzekering samen te stellen, de premie te berekenen en een offerte op te vragen. Transparant, snel en efficiënt. Covermij Collectieve Verzekeringen is een vooruitstrevend bureau dat zich richt op (beroeps) aansprakelijkheidsverzekeringen voor een reeks van uiteenlopende doelgroepen.


Covermij Collectieve Verzekeringen is ingeschreven bij de AFM onder nummer 12046173. Wij hebben meer dan 15 jaar ervaring op het gebied van beroepsaansprakelijkheid en collectiviteiten voor beroepsorganisaties. Met onze ervaring en expertise stellen wij de beroepsorganisatie in staat om aantrekkelijke collectieve verzekeringen aan de leden te bieden.