Categorienavigatie

Contentverzamelaar

Inloop

 

Inlooprisico

In beginsel biedt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen dekking voor beroepsfouten gemaakt vóór aanvang van de verzekeringsperiode.

Als u een lopende verzekering beëindigt, stopt eveneens de dekking per einddatum. Gemaakte fouten die na de beëindiging worden ontdekt, ook al zijn deze gemaakt tijdens de (voorgaande) verzekeringsperiode zijn dan niet langer verzekerd. Het is daarom verstandig om inloop te overwegen.

Het is mogelijk om één of meerdere jaren inloop-periode te verzekeren. Hiervoor verlangen wij een eenmalige meerpremie. U berekent de inloop-premie bij de premieberekening op deze site. U kunt de inloop-periode aangeven op het aanvraagformulier.