Categorienavigatie

Contentverzamelaar

Hoedanigheid

 

Hoedanigheidsomschrijving administratiekantoor

Aan de hand van de hoedanigheidsomschrijving wordt de reikwijdte van de dekking vastgesteld. 

U voert een praktijk van een administratiekantoor.

Het is mogelijk om eventuele aanvullende werkzaamheden onder dezelfde polis mee te verzekeren. Mocht u aanvullende werkzaamheden uitvoeren, neem dan contact met ons op.